Till förstasidan
Ring 112 vid inträffade förgiftningstillbud och begär giftinformation - dygnet runt

Växter

Reviderad: 2012-10-17

Förgiftningsrisker - barn

Giftinformationscentralen får många frågor om barn som smakat på växter och bär. Dessa tillbud innebär i regel ingen eller liten risk. Att bara smaka på ett par bär, vilken växt det än gäller, är ofarligt. Blomvatten är inte heller farligt att dricka, det gäller även liljekonvaljblomvatten.

Vissa växter kan ge magbesvär som illamående, kräkningar och diarré om barnet äter större mängd. Hit hör bland annat druvfläder, kaprifol och try. Några vanliga krukväxter, till exempel prickblad, garderobsblomma/zamiakalla, High Chaparral och gummiplanta har växtsaft som kan ge kraftig irritation i mun och svalg, samt i ögonen och på huden.

Några vanliga växter, som gullregn, idegran, liljekonvalj och tibast, är giftiga och kan ge symtom även om de sällan blir allvarliga. Ett mindre antal växter är mycket giftiga, och även förtäring av en liten mängd innebär stor förgiftningsrisk. Exempel på sådana är fingerborgsblomma, nerium, sprängört, stormhatt och änglatrumpet.

Förgiftningstillbud med de flesta växter behöver inte åtgärdas, men ibland är det lämpligt att ge lite dryck eller medicinskt kol. Endast i undantagsfall behöver barnet observeras eller behandlas på sjukhus.

Råd vid förgiftningstillbud med växter:

  • Ring Giftinformationscentralen om du misstänker att barnet smakat på en giftig växt.
  • Vid förtäring av växt med irriterande växtsaft, ge genast lite dryck.
  • Vid kontakt med irriterande växtsaft, tvätta av huden och om växtsaft kommit i ögonen skölj med rinnande vatten under minst 5 minuter.


Tänk på

  • att undvika att ha de mest riskabla växterna i hemmet eller trädgården.

I Växtlistan hittar du mer information om både farliga och ofarliga växter.

Några vanliga krukväxter som är ofarliga

Lämpliga att ha, till exempel på dagis:
Ampellilja, begonia, flitiga Lisa, hjärtan på tråd, november- jul- och påskkaktus, ormbunke (spjutbräken), pelargon, penningträd, saintpaulia och våreld/höstglöd.

 
Giftinformationscentralen - Swedish Poisons Information Centre

Ring 112 vid inträffade förgiftningstillbud och begär giftinformation - dygnet runt

Ring 08 - 33 12 31 vid övriga frågor om akuta förgiftningar - dagtid